• Privat

Ingen vet hva ubåtvrakene inneholder

Ubåtvrakene utenfor Egersund og i Boknafjorden ble funnet så seint som i 1980— og 1990-årene.