Forsvarsansatt dømt for trygdebedrageri

Hun fikk uriktig utbetalt 65.810 kroner i trygd, samtidig som hun jobbet i full stilling ved Forsvarets overkommando.