Kutter 2000 personer

Sivilforsvaret i Rogaland kommer i tiden framover til å redusere mannskapsstyrken med mer enn 2000 personer.