Få grove brudd

En kontroll på rv 509 fra 09.00-15.30 mandag, som var rettet mot både lette og tyngre kjøretøy, avdekket få grove brudd. Flere førere fikk muntlig pålegg om kontroll av lykteinnstilling.