Ikke DNA-match med flere drapssaker

DNA-prøver fra drapssiktet danske (41) fra Jæren, matcher ikke funn fra andre uoppklarte drapssaker i Norge, opplyser lensmann Arild Oftedal ved Time lensmannskontor til NTB.