Fikk arbeidserfaring men ingen jobb

Uføre Siri Drogseth jobbet ved Arbeidslivssenteret i ett og et halvt år, uten at bedriften tilbød fast jobb ved endt hospitering.