Nye bedrifter skal gro i Suldal

Hå og Dalane har det. Nå har Suldal også fått det, ein eigen næringshage, der det vonaleg blir eit klima for vekst og nyskaping.