Rektor gikk fra St. Svithun

Jan Johansen sluttet i forrige uke som rektor på St. Svithun Videregående skole etter 15 år i jobben.