Skipsbygging heilt uaktuelt for Rosenberg

Sjølv om den norske nærskipsflåten treng sårt til ei årleg fornying i milliardklassen, er skipsbygging heilt uaktuelt for Rosenberg Verft.