Flere bedrifter gir blaffen i regler og påbud

Befaring av fem bygg — reist i 2002 - viste at disse ikke var oppført i samsvar med de opplysninger Arbeids- tilsynet hadde fått, eller de krav som var stilt.