- Forbauset over SFT

Bellona har tatt kontakt med miljøvernministeren om forholdene ved Norsk Metallretur.