- De stilleste trenger tilbud

Svært få fritidstilbud retter seg mot dem som er roligst i klassen, har få interesser og er mye alene. Men det har fritidsseksjonen i kommunen tenkt å gjøre noe med.