Historier av ull

Det kan ligge mye god historie i god, gammel ull.