Karate mot angst

— Karatetrening er betre enn eit heilt år på psykiatrisk avdeling, stråler Tove Karin Steira Borgli. Sidan september har ho vore med i eit pilotprosjekt med meistring som tema.