Mener Jens Skår blir forfulgt

— Psykolog Jens Skår er elsket av klientene sine. Statens helsetilsyn mangler faglig kompetanse og begår en stor feil, mener høyskolelektor Arild Karlsen.