- Komité utreder uteliv i Sola

I framtiden skal det holde med drikke på menyen. I dag må skjenkestedene ha matkart for å servere alkohol i Sola. Etter alt å dømme, blir den betingelsen opphevet, og dermed ligger alt til rette for å etablere rene puber.