To menn fra Sauda sporløst borte

To menn fra Sauda har vært sporløst borte i over én måned. Politiethar nå begynt å lete langs flere veistrekninger.