Ny dykkerforening er stiftet

Tidligere og aktive nordsjødykkere har stiftet Offshore Dykkerunionen (ODU) med Henning Olav Haug som formann. Foreningen er åpen for dykkere som har dykket eller fortsatt dykker innenfor norsk petroleumsvirksomhet. Pårørende etter døde dykkere kan bli assosiert medlem.