Ikkje sikkert Suldal får lov til å skattlegga

Dersom kommunen bestemmer seg for å innføra eigedomsskatt på hytter, vil saka truleg komma opp for domstolen.