Heder til fjellgården Mån

Tilretteleggingen og helheten i prosjektet med rehabiliteringen av den gamle fjellgården midt i landskapsvernområdet for Frafjordheiene, var avgjørende, tror en glad styreleder Henry Tendenes, som mottok prisen på vegne av Jæren friluftsråd.