De ble nektet å besøke sønnen på sykehuset

«Hit inn kommer ingen andre enn prest, lege og advokat.» Dennebeskjeden fra vakta fikk et foreldrepar da de ville besøke sønnenpå sikkerhetsposten ved psykiatrisk klinikk på SiR.