Buss-skur for svaksynte i sentrum

Blinde og svaksynte skal få føle på skurnummeret og vite om de er på rett sted for deres buss.