Slutt for mottaket på Nærlandheimen

Også mottaket på Nærland i Hå skal nå legges ned fordi det kommer stadig færre asylsøkere til landet.