Strid om avskilting

Statens vegvesen avskiltet fredag en turbuss full av ungdommer grunnet falskt løyvedokument. Eieren av bussen mener derimot at dokumentet ikke er falskt så lenge det er en kopi.