Bare 60 millioner avsatt til rv 44

Bare rundt 60 av de 180 bompengene-millionene som er kommet på Nord-Jæren, er blitt avsatt til nye riksvei 44. De øvrige 120 millionene er gått til andre formål.