Rogalandskommuner uenig om eiendomsskatt

— Dagens lovverk om eiendomsskatt er urettferdig, og endring er påkrevd, mener ordfører Karl Edvard Aksnes (KrF) i Gjesdal.