Mangler 17 operative polititjenestemenn

Rogaland politidistrikt har 20 ledige stillinger som det ikkefinnes penger til å besette. Verst er situasjonen i Stavanger ogSandnes, som mangler henholdsvis 12 og fem.