Du kan symja deg til Irland

Ein tur til Irland for to, eller tur til Dyreparken for to vaksne og to barn, er gulrøtene som lokkar i det fjerne når barn og vaksne no møter opp i Klepp symjehall for å vera med på den årlege symjekampanjen. Den varer ut mars.