Lærere blir pålagt fritid

Rådmannen og Utdanningsforbundet i Sandnes er uenige om hva som skal defineres som arbeidstid under et leirskoleopphold.