Viser ingen respekt for gravfølger

Dagens trafikanter har liten eller ingen respekt for et gravfølge. Begravelsesbyråer opplever at bilister presser seg inn i gravfølget.