- Ønsker myke terror-gjerder

— To meter høye terror-gjerder langs kaien er et spørsmål omskipsanløp til Stavanger eller ikke, sier ordfører Leif JohanSevland.