Fagforeninger beklager Tjemslands avgang

Vernetjeneste og fagforeninger ved Sentralsjukehuset i Rogaland(SiR) beklager sterkt at administrerende direktør Erik Tjemslandvalgte å gå av.