- Plukkere skal ha toalett

Alle arbeidsgivere skal sørge for at de ansatte har tilgang på toalett og vaskemuligheter.