Strand beholder Kombikortet

Kolumbus gir pendlerne i Strand samme gode fleksiordning på reiser som de har i dag.