Styreleder leste sjefens e-post

Styreleder Idar Kristiansen gikk gjennom administrerende direktør Ivar Ullebusts e-post— kasse, og brukte siden e-postene i retten.