75 dagers fengsel for uprovosert vold

En mann i 40-årene fra et spansktalende land må sone 75 dager i fengsel for to grove voldstilfeller.