Håper å få beholde armen

Øyvind Bjørke fra Lye ligger på Rikshospitalet i Oslo, der legene kjemper for å redde venstrearmen hans etter en fallulykke.