Slik gjorde ranerne det

Ransalarmen gikk like etter klokka 08.00 mandag morgen. Da hadderanerne allerede tatt seg inn hovedinngangen til Handelens Hus iKongsgata og gått til angrep på Norges Bank-bygget. Dette er deneneste veien ranerne kunne ta for å komme seg fordekt inn i detellers godt bevoktede bank-bygget.