Etterlyste utdannet i Forsvaret

Flere av de siktede og etterlyste i ranssaken har forsvarsbakgrunn som kan ha kommet dem til nytte i eventuell ransplanlegging.