Wiik Sørvik: - Politiet har bare gått etter DNA-treff