Uvisst om advarsler påvirker boligbygging

Det er for tidlig å si om en fersk rapport som advarer mot å blande boliger og industri vil få konsekvenser for boligprosjekter i Stavanger.