- Ryfast-tunnel perfekt for Hundvåg

Beboerne foreslo Ryfast i tunnel under Hundvåg helt fra starten av, men forslaget ble avslått som uaktuelt av Veivesenet.