TV Vest tapte i Høyesterett

Høyesterett har slått fast at bestemmelsen om forbud mot politisk reklame i kringkastingsloven ikke er i strid med Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet.