Lokk over Ryfast på Hundvåg

Et flertall i kommunalstyret for byutvikling vil legge lokk over store deler av Ryfast— trafikken som skal passere Hundvåg.