Gulating refser Økokrim

Økokrim ville opprinnelig inndra to millioner kroner fra en rans— og narkodømt jærbu. Lagmannsretten fastsatte inndragningen til 150.000 kroner.