Ikke forsikret mot mugg

Det er ikke mulig å tegne forsikring mot muggsopp i huset. Mangetror de har en slik forsikring, men det har de altså ikke.