Større strømsjokk for kronisk syke

Funksjonshemmede og kronisk syke er ekstra utsatt for de varslede skyhøye strømregningene.