- Manglende behandling tar liv

5-6 prosent av dem som har alvorlige spiseforstyrrelser, dør. Med riktig behandling ville dødeligheten vært nede i 1 prosent, meneroverlege Stein Frostad, som daglig behandler spiseforstyrrelser i Bergen.