- Bom-motstanderne fikk rett

Jærkjendisen Arvid Mæland har aldri skaffet seg køfribrikke. Han kjører utenom alle bommer på Jæren hvis han kan.