• Fra folkehøgskolenes demonstrasjon foran Stortinget oktober 2014. 3000 elever møtte opp og sa hva de mente om Regjeringens kuttforslag. Støttepartiene KrF og Venstre sørget for at kuttet ble reversert.

Regjeringen vil kutte i folkehøgskolene

Regjeringen foreslår igjen drastiske kutt for folkehøgskolene i statsbudsjettet. Både Solborg, Jæren og Lundheim får mye mindre penger om budsjettet vedtas.